Azrbaycan dating sevgi Nude cams no memberships

Zəka səviyyəsi lap aşağı olduqda isə demək olar ki, heyvanvari bir sevgi anlayışı keçərli olur.Məsələn, sadəcə cinsi ehtiyacı təmin etmək şəklində olan.Misal üçün: Hər il doktor Fişer təxminən 5000 insanı MRT-yə salır və onlara müəyyən suallar verərək beyindəki aktivliyi izləyir. Məhz bu hissə bizim sevgi, nikotin, narkotik maddələr, alkoqol və digər asılılıqlarımızın yerləşdiyi mərkəzdir.Qeyd etmək lazımdır ki, bu mərkəz təkamülən çox kiçik dəyişikliyə uğrayıb.Lakin bu o demək deyil ki, bu 3 sistem bir-birilə əlaqədar deyil.Bir çox hallarda sevgi bu sistemlərdən biri ilə başlayır və sonra hər üçü də inkişaf edir.

azrbaycan dating sevgi-55azrbaycan dating sevgi-72azrbaycan dating sevgi-73azrbaycan dating sevgi-88

O, doğru ilə yanlışı, faydalı ilə ziyanlını hər bir istiqamət və sahədə anlamlandıra bildiyi üçün və bütövlükdə həyatın nə demək olduğunu qavraya bildiyi üçün, bu "həyat" adlı bütünün bir parçası olan sevgini də dərk etmək xüsusiyyətinə sahibdir.İnsanların böyük bir hissəsi isə açığını desək, zəkasız və qeyri-əxlaqlı olduğu üçün onların "sevgi" dedikləri şey tamamilə başqa bir şeydir.Onlar üçün həyatda hadisə və proseslərin, yaxşı ilə pisin, doğru ilə yanlışın elə bir fərqi olmadığı üçün onları yalnız və yalnız bəsit instinkt və heyvani dürtülər (özünü təsdiq etdirmək, şəhvət, zəifliyini örtmək və s.) idarə etdiyi üçün sevgi də onlar üçün ucuz və fərqli anlamdır.Başqa sözlə desək, əslində hər kəs sevir (və ya sevdiyini zənn edir). Kimisi öz şəhvətini sevir, kimisi öz zəkasızlığını və ya iradəsizliyini, ya da kompeksini və s.Öncə bunu qeyd etmək lazımdır: sevgi mahiyyət etibarilə bir bütün halında olan, kompleks, ümumi bir anlam və prosesdir.Sevginin qaynağı, mənbəyi isə mədəniyyət, əxlaq və zəkadır.

Leave a Reply